6111 Sayılı Kanun Teşviki

CTA Eğitim Danışmanlığı

Detaylı bilgi almak ister misiniz?

Telefon Numaramız

+90 530 544 70 33

6111 Sayılı Kanun Teşviki

Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği

Özel sektör işverenlerine, 01.03.2011 – 31.12.2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı indirim olarak karşılanmaktadır. 01.03.2011 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre 6 ay ila 54 ay arasında değişmektedir.

YARARLANMA ŞARTLARI:

Sigortalı Yönünden

 • -01.03.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • -18 yaşından büyük olması,
 • -İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması,
 • -Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılması,

İşyeri Yönünden

 • -İşyerinin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlardan olmaması,
 • -Yapılan işin 2886 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanunun 3.maddesi kapsamında veya uluslararası anlaşmalara istinaden üstlenilen alım ve yapım işlerinden olmaması,
 • -Aylık prim ve hizmet belgeleri veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde 06111 kanun numarası seçilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi,
 • -Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi,
 • -İşyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, bulunmakla birlikte bu borçların yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş olması,
 • -Yapılandırılmış ya da taksitlendirilmiş borçların zamanında ve düzenli bir şekilde ödeniyor olması,
 • -Kayıtdışı sigortalı çalıştırılmaması,
 • -Sigortalının, işe alındığı aydan önceki son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
Hangi İşverenler Faydalanabilir?Hangi İşverenler Faydalanamaz?
SGK ödemeleri düzenli, cezası olmayan veya borcunu yapılandırmış, Son 6 ay çalışan sayısının üzerine ilave çalışan istihdam eden, Daha önce farklı işyerinde teşvikten yararlanmamış ve son 6 aydır işsiz olan personel işe alan, Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresinde veren, Primlerini yasal süresi içinde ödeyen özel sektör işyerleri faydalanabilir.Kamuya ait işyerleri, Sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan ortaklıklar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işleri, Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar, Yurt Dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

06111 KANUN NUMARALI TEŞVİKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

-İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadın sigortalılar yönünden destekten yararlanma süreleri:

 • -Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 48 ay,

 • -Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar için 54 ay,

 • -Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 36 ay,

 • -Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca işe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar için 42 ay,

 • -Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 24 ay,

 • -Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar için 30 ay,

-İşe giriş tarihi itibariyle 29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden destekten yararlanma süreleri:

 • -Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmayanlardan dolayı 24 ay,

 • -Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan, ayrıca Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlar için 30 ay,

 • -Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay,

   

 • Görüldüğü üzere 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi;

 • -Kapsama giren sigortalının yaşına,
 • -Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirip bitirmediğine,
 • -Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığına göre belirlenmektedir.

18-29 Yaş arası erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 • Mesleki yeterlik belgesine sahip olanlar*: 48 ay + 6 ay
 • Teknik okul mezun olanlar veya İş-Kur kurslarını bitirenler*: 36 ay + 6 ay
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar: 24 ay + 6 ay

*Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla İŞ-KUR’a kayıtlı ise.

29 Yaşından büyük erkeklerden;

 • Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya teknik okul ya da 24 ay + 6 ay
 • İş-Kur kursunu bitirenler*
 • Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar 0 + 6 ay

*Belgede belirtilen meslekte çalışmak kaydıyla İŞ-KUR’a kayıtlı ise.

Yasal Dayanak

 • -4447 sayılı Kanun Geçici 10. Madde
 • -2011/45 Sayılı Genelge
SPEK ALT SINIRINDAN
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50(%5 + %15,5)%17
1.103,63₺603,32 ₺500,31₺

 

SPEK ÜST SINIRINDAN
Teşviksiz TutarTeşvik TutarıTeşvik Sonrası Tutar
%37,50%5xSPEK + %15,5xAÜ%37,5 – %5xSPEK + %15,5xAÜ
8.277,19₺4.524,86₺3.752,33₺
Aklınıza takılan soru mu var?

Hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz

Aklınıza takılan tüm sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon Numaramız

+90 530 544 70 33

Mail Adresimiz

ctaegitim@gmail.com
info@ctaegitim.com

  WhatsApp Bağlan
  Merhaba, bize WhatsApptan danışabilirsiniz.